REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 Postanowienia ogólne.

1.Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków oferowanych w sklepie internetowym sklep.mokotowska58.com

2. Właścicielem sklepu internetowego Mokotowska Sp. z o.o., Mokotowska 58/2a, 00-534 Warszawa, NIP 701-017-53-60, REGON 141774169, tel/fax +48 22 622 40 45

3. Sprzedaż kosmetyków odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a Sklepem.

4. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
Sklep – sklep internetowy działający pod adresemproonlymakeupstore.com, w którym jego Użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Sprzedawcę;
Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji lub/i zakupu w Sklepie;
Konsument– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zakupu w Sklepie;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – to czas, który liczy się od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, a kończy się w momencie otrzymania potwierdzenia wysyłki zamówienia do Konsumenta;
Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
StronaProduktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu;
Umowa - zawarcie umowy dokonuje się po zatwierdzeniu przez Sklep złożonego zamówienia.

§2 Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie jest wypełnienie formularza dotyczącego adresu dostawy zamówionego towaru. Wymagane w formularzu dane to: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres email.
  2. Użytkownik może zarejestrować się w Sklepie. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę Zaloguj się - Stwórz nowe konto, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email, login oraz hasło.
  3. Po zatwierdzeniu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, na adres email podany w tym formularzu, zostanie przesłana Użytkownikowi wiadomość potwierdzająca rejestrację. Kończy ona procedurę rejestracyjną.
  4. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
  5. Po zalogowaniu, Użytkownik w zakładce „Moje konto” może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji, później przeglądać historię zamówień i płatności.
  6. Podanie danych, o których mowa w punkcie 1. oraz adresu korespondencyjnego i numeru telefonu, jest konieczne do realizacji zamówień składanych przez Użytkownika w Sklepie i nie będzie w inny sposób wykorzystywane niż do realizacji sprzedaży w niniejszym Sklepie. Brakujące dane muszą być prawidłowo wypełnione w momencie składania zamówienia. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w innym celu niż powyższy znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.
  7. Złożenie przez Użytkownika zamówienia, pociąga za sobą obowiązek zapłaty za wybrany towar, w wysokości określonej w zamówieniu.
  §3 Składanie zamówień.
  1. W celu złożenia zamówienia, zamawiający powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies.
  2. Zatwierdzenie przez Sklep złożonego zamówienia oznacza zawarcie Umowy.
  3. Użytkownik może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę. Użytkownik łączący się z Internetem spoza terytorium Polski, może mieć ograniczony dostęp do niektórych informacji o produktach, więcej o tych ograniczeniach można się dowiedzieć z Polityki Prywatności. Użytkownik składa zamówienie poprzez wskazanie produktu na Stronie Produktowej, którym jest zainteresowany –używając poleceniaDodaj do koszyka, a następnie w Koszyku w kolejnych krokach wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. Do zrealizowania zakupu wymagane jest pełne zarejestrowanie się jako Użytkownik sklepu.
  5. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich 5 etapów (kroków) składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem Realizuj zamówienie. Dla realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
  6. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, jest całkowicie dobrowolne, lecz w przypadku ich niepodania lub częściowych braków danych, zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji.
  7. Sposób porozumiewania się z Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej, telefonu lub poczty tradycyjnej (na życzenie Użytkownika).

8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży dla klientów nie zarejestrowanych i nie posiadających uprawnień wynikających z przynależności nabywcy do grupy klientów Profesjonalnych* i Pół-profesjonalnych**

*Klienci Profesjonalni to wyłącznie wizażyści i charakteryzatorzy aktywnie pracującym na potrzeby : teatrów, filmu, telewizji, pokazów mody, cyrku, opery, kabaretu, wodewilu, sesji zdjęciowych, studia fotograficznego, salonów piękności, salonów fryzjerskich, salonów metamorfozy, zakładów pogrzebowych

**Klienci Pół-profesjonalni to uczniowie szkół wizażu i szkół kosmetycznych, wykładowcy szkół wizażu i szkół kosmetycznych, styliści, fotograficy, tancerze, piosenkarze, modele, ratownikom medycznym, prezenterom telewizyjnym, aktorom, blogerom, vlogerom kosmetycznym oraz modowym, projektantom mody, tancerkom baletu wodnego, pływakom synchronicznym, stewardessom, hostessom, dragqueen, absolwentom kursów/szkoleń organizowanych z zakresu wizażu przez profesjonalne szkoływizażu.

 


§4 Ceny towarów.
1. Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty na Stronach Produktowych i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej zawierają podatek VAT i podawane są w Złotych Polskich; nie zawierają w sobie ewentualnych kosztów dostawy. Koszty dostawy określone są w zakładce Koszty i sposoby dostawy
3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie Produktowej w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności - w ostatnim kroku Koszyka.
5. Minimalna wartość zamówienia wynosi 20 zł.
6. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT lub paragonem fiskalnym  wyrażonym w Złotych Polskich. Ewentualne koszty dostawy są uwzględniane na fakturze i paragonie fiskalnym.
7. Sklep może udostępniać ofertę promocyjną, na podstawie której ceny towarów będą obniżone. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
8.Istnieje możliwość zakupów poprzez system rabatowy BACKSTAGE CARD. Jest to program rabatowy skierowany do grupy odbiorców profesjonalnych i półprofesjonalnych, umożliwiający zakup produktów MAKE UP FOR EVER z rabatem. Bieżący regulamin określający zasady przystępowania I korzystania z rabatów dostępnych w ramach BACKSTAGE CARD, dostępny jest na stronie System rabatowy BACKSTAGE CARD
§5 Formy płatności i dostawy.
1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem bezpośrednio przy odbiorze towaru, kartą płatniczą, przelewem internetowym.Bieżące formy płatności określone są na stronie Formy płatności».
2. Sklep realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, usługi kurierskiej Paczka w Ruchu oraz odbiorów osobistych w siedzibie butiku Make Up For Ever Pro Boutique : Warszawa, ul. Mokotowska 58.
3. Koszty dostawy na terenie Polski uzależnione są od metody płatności oraz sposobu dostawy, wynoszą od 0 do 20 zł.

4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bieżące możliwości dostawy zamówień określone są na stronie Koszty i sposoby dostawy
§6 Realizacja zamówień.
1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia przez Sklep, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej, do przekazania przesyłki Klientowi.
2. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma automatyczną odpowiedź z serwisu proonlymakeupstore.com potwierdzającą przyjęte zamówienie.
3. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zamówienia.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
5. Użytkownik ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe pod adresemmakeupforever@mokotowska58.com lub telefonicznie pod numerem +48 22 622 40 45
6. Sklep ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi towar wolny od wad.
7. Po zawarciu umowy sklep wraz z towarem dostarcza Użytkownikowi na trwałym nośniku dokument potwierdzający zawarcie umowy – paragon lub fakturę VAT.
§7 Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej).
1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeks Cywilny regulują kwestie związane z niezgodnością zakupionego towaru z umową. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej makeupforever@mokotowska58.com

Można także wypełnić formularz reklamacji znajdujący się w zakładce Regulamin reklamacji i zwrotów » i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny.
§8 Odstąpienie od umowy.
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni (liczonym od momentu doręczenia przesyłki) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na: adres mailowy makeupforever@mokotowska58.com

lub adres korespondencyjny: Mokotowska Sp. zo.o.  lub wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się w zakładce Regulamin reklamacji i zwrotów
2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów: wszelkie informacje znajdują się w zakładceRegulamin reklamacji i zwrotów.
§9 Dane osobowe.
1. Dane osobowe Użytkownika Sklepu zapisywane w bazie Sklepu, tj.: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, login oraz hasło, nie są przekazywane ani przetwarzane przez żadne inne podmioty. Właścicielem bazy danych Sklepu jest firma Mokotowska sp. zo.o. , ul. Mokotowska 58/2a, 00-534 Warszawa

§10 Sprawy nieuregulowane regulaminem.
1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oraz Kodeksu Cywilnego.
§11 Postanowienia końcowe.
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, a także pod adresem internetowym: proonlymakeupstore.com/regulamin

Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go w formacie PDF i sporządzić jego wydruk.
2. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
- zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
- zmiany form płatności,
- zmiany sposobów dostawy,
- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
4. Niniejszy Regulamin został opublikowany dn. 15 lutego 2015 r. i obowiązuje od 01 marca 2015 r.